Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabel 2017

Ettevõtete konkurentsivõime edetabeli koostamise eesmärgiks on kaasa aidata Eesti ettevõtete konkurentsivõime tõusule ja koos sellega majanduse kiiremale arengule. Edetabel toob esile kõige edukamad ettevõtted ja seab need eeskujuks teistele. See on edukate ettevõtete jaoks hea võimalus ennast avalikkusele tutvustada ja selle kaudu oma konkurentsipositsiooni kindlustada.

Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabeli ajalugu ulatub aastasse 2003, mil seda pingerida hakati Eesti Kaubandus-Tööstuskoja initsiatiivil koostama.
Tehniliste arvestuste ja edetabelite koostamisega abistab Eesti Konjunktuuriinstituut, tehes koostööd Lausanne´i Juhtimise Arendamise Instituudiga.
Konkurentsivõime edetabelites tuuakse ära ettevõtted, kes avaldavad selleks soovi, vastavad metoodikas ettenähtud tingimustele ja esitavad nõutavad statistilised andmed kahe aasta majandustegevuse kohta:

 • müügitulu,
 • puhaskasum,
 • tööjõukulud,
 • investeeringud põhivarasse,
 • omakapital ja
 • aasta keskmine töötajate arv.

Lisaks arvutatakse ettevõtjate poolt esitatud andmete alusel välja järgnevad näitajad:

 • müügitulu muutumine võrreldes eelmise aastaga,
 • kasumi muutumine võrreldes eelmise aastaga,
 • omakapitali rentaablus,
 • keskmine tööjõukulu 1 töötaja kohta aruandeaastal kuus,
 • tootlikkus 1 töötaja kohta aastas,
 • loodud lisandväärtus (antud metoodikas kasum + tööjõukulu).

Sellel aastal esitas oma andmed ja soovi konkursil osaleda 364 ettevõtet.

Kolmandat aastat järjest jagati üldedetabel ettevõtte suuruse järgi kolmeks: selgitati välja konkurentsivõimelisim ettevõte nii suurettevõtete kui ka mikro-, väike- ja keskettevõtete arvestuses.
Lisaks ettevõtte suurusele selgitati konkurentsivõimelisimad ettevõtted välja ka tegevusvaldkondade lõikes. Nendeks valdkondadeks on tänavu:

 • jaekaubandus,
 • hulgikaubandus,
 • tööstus ja energeetika,
 • toiduainetööstus,
 • ehitus,
 • side/kommunikatsioon/ IT-teenused,
 • turism,
 • finantsvahendus,
 • teenindus.